Arkitekt Christian Fabricius | T: +45 3064 7478 | E: cf@ark-fab.dk


Projekter og referencer | Firmapræsentation | Forside

Bygningskonvertering
Renovering private
Arbejdsmiljøer
Kbh lufthavne
Renovering i øvrigt
Projekter af kulturel karakter
Programmering
Bevaringsværdige ejendomme
Design projektering
Udvikling